Forfatterarkiv: idium

Revisjon

Revisjon

Revisjon er kjernen i vår virksomhet. Med revisjon menes en gjennomgang og kontroll av årsregnskap og annen økonomisk rapportering, for å sikre at det gir et rettvisende bilde av de underliggende realiteter, og er utført i henhold til gjeldende lover og god revisjonsskikk. Våre primære dekningsområder er Oslo, Viken og Finnmark, men vi utfører revisjonstjenester for små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding

Utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding

Årsregnskapet og skattemeldingen viser hvordan virksomhetens midler har blitt anvendt gjennom året som var. Vi utarbeider årsregnskap og skattemelding for virksomheter over hele landet med hovedvekt på Oslo, Viken og Finnmark.

Skatt og avgiftsmessig bistand

Skatt og avgiftsmessig bistand

Stiansen & Co AS tilbyr bistand i problemstillinger som omhandler skatt og merverdiavgift. Våre kunder er i hovedsak små og mellomstore virksomheter i Oslo, Viken og Finnmark, men vi tar oppdrag over hele landet.

Verdivurderinger

Verdivurderinger

Tenker du på salg av hele eller deler av din virksomhet? Trenger du å fastsette verdier i forbindelse med generasjonsskifte, fusjon, fisjon eller andre formål? Vi bidrar gjerne med beregninger og vurderinger, og bistår virksomheter over hele landet.

Selskapsrettslig bistand

Selskapsrettslig bistand

Stiansen & Co AS har lang erfaring med håndtering av et bredt spekter av selskapsrettslige problemstillinger. Vi tilbyr selskapsrettslig bistand til virksomheter i over hele landet, med hovedvekt på Oslo, Akershus og i Drammensområdet.

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning

Stiansen & Co AS har lang erfaring med komplekse økonomiske problemstillinger innen de fleste bransjer. Vårt primære dekningsområde er Oslo, Viken og Finnmark, men vi gir økonomisk rådgivning til virksomheter over hele landet.

Due Dilligence

Due Dilligence

Vi bistår våre kunder med regnskapsmessig gjennomgang av virksomheter ved fusjoner, oppkjøp og andre overtakelser. På denne måten unngår du som kjøper å komme over negative overraskelser i etterkant av overtakelsen.

Info oktober 2015

REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 OG NY SKATTEREFORM, lagt frem den 7/10/15. Det bemerkes at det kan komme endringer

Info januar 2015

OPPBEVARINGSTIDEN FOR REGNSKAPSMATERIALE ER ENDRET FRA 01/01/2015 Endringene innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for primærdokumentasjon blir