Forfatterarkiv: idium

Revisjon

Revisjon

Revisjon er kjernen i vår virksomhet. Revisjon er den grunnleggende kvalitetssikringen av den regnskapsinformasjon foretaket deler med omverdenen. Revisjon gir

Skatt og avgiftsmessig bistand

Skatt og avgiftsmessig bistand

Vi bistår våre kunder med spørsmål innenfor skatt og merverdiavgift. Det er rådgivning både forebyggende og i planleggingen av transaksjoner

Verdivurderinger

Verdivurderinger

Tenker du på salg av hele eller deler av virksomheten? Trenger du å fastsette verdien i forbindelse med et generasjonsskifte,

Selskapsrettslig bistand

Selskapsrettslig bistand

Vi bistår med alle sider av selskapsstiftelser, fusjoner, fisjoner, kapitalendringer, vedtektsendringer og avvikling. Vi bistår selvsagt med de rene revisorerklæringer

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning

Inngående kjennskap til ditt foretaks virksomhet kombinert med høy kompetanse opparbeidet gjennom en høy økonomisk utdannelse, bred praktisk erfaring og

Due Dilligence

Due Dilligence

Ved fusjoner, oppkjøp og andre overtakelser bistår vi kjøper med en regnskapsmessig gjennomgang av virksomheten som skal overtas for å

Info oktober 2015

REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 OG NY SKATTEREFORM, lagt frem den 7/10/15. Det bemerkes at det kan komme endringer

Info januar 2015

OPPBEVARINGSTIDEN FOR REGNSKAPSMATERIALE ER ENDRET FRA 01/01/2015 Endringene innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for primærdokumentasjon blir