Nyheter Regnskap Norge

Forslag til ny revisorlov

Det blir kun én godkjenningstittel for revisorer og mer fleksible etterutdanningskrav.

Accountants can save the world

Vi møtte regnskaps- og revisjonsforeninger fra mange land denne uken i forbindelse med Accounting for Sustainabilitys møte i London.