Nyheter Revisorforeningen

Ny lønnsstøtteordning fra 15. mars

9. mai: Lønnsstøtteordningen forlenges ut august. Lønnsstøtteordningen trådte ikraft fra 15. mars og skulle opprinnelig ha varighet ut juni 2021. Søknadsportalen åpnet 3. mai.

Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

07.05: Regjeringen har lagt frem lovproposisjon med forslag om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder. 06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020.

Mva - helsetjenester

Skattedirektoratet har uttalt seg om de nye reglene for avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og behandling.

Endring av regnskapsloven

30. april: Endringer i regnskapsloven og verdipapirhandelloven (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) er sanksjonert i Statsråd og trer i kraft 1. juli 2021.