Nyheter Revisorforeningen

Nordic Sustainability Reporting Standards (NSRS) lansert

NSRS er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, SRF konsulterna og TAL i Finland. Denne standarden kommer i tillegg til de standardene som utarbeides for SMB i EU av EFRAG og globalt av International Sustainability Standards Board.

Når våre fremste tillitsvalgte svikter

Stortingets president er tvunget til å gå av etter at media tidligere i uken avslørte misbruk av ordningen med pendlerleiligheter. Flere andre stortingsrepresentanter er i søkelyset for det det samme, og Politiet har åpnet etterforskning.

Statsbudsjettet: Økt skatt på norsk eierskap

Støre-regjeringens budsjettforslag for 2022 innebærer en omdreining av skatteskruen for norske aksjeeiere. - Vil få konsekvenser for norsk eierskap, investeringer og arbeidsplasser, mener Revisorforeningen.