Nyheter Revisorforeningen

Revisorforeningens årsrapport

Revisorforeningens årsrapport gir deg oversikt over bransjen og foreningen, og hvilke strategiske hovedsaker som preget virksomheten i 2023.

Bærekraftsrapportering og implementeringshjelp fra EFRAG

EFRAG har startet publiseringen av svar (forklaringer) på spørsmål som har kommet inn i ESRS Q&A Platform. Dette er en del av EFRAGs implementeringshjelp knyttet til de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS-ene).