Nyheter Revisorforeningen

NHO-webinar om energitilskuddsordningen

NHO avholdt 29. november et webinar på en time om energitilskuddsordning (strømstøtteordningen for næringslivet) og fastprisavtaler på strøm, med deltakelse fra blant annet ENOVA. Webinaret er tilgjengelig i opptak.

Nasjonal risikovurdering og hvitvaskingsarbeid

Nasjonal risikovurdering vil ha betydning for revisors anti-hvitvaskingsarbeid. Økokrim og PST har publisert oppdatert nasjonal risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering 2022.

Svindelforsøk med revisjonsselskapers navn og merkevare

Revisjons- og rådgivningsselskapet EY publiserte 24. november en pressemelding om at selskapet er gjort oppmerksom på at noen har benyttet EYs navn og merkevare i svindelforsøk mot kunder av EY. Situasjonen er politianmeldt.

Endring i forskrift om strømstøtte til næringslivet

Kort oppsummert er dette en justering som åpner for at foretak kan søke energitilskudd selv om strøm eller fjernvarme blir viderefakturert fra en annen part, for eksempel utleie av lokaler. Revisors kontrollhandlinger er også oppdatert.

Mva-kompensasjon

Nyttig informasjon for revisor som attesterer skattemelding for mva-kompensasjon.