Nyheter Revisorforeningen

Bærekraftsrapportering: EU øker grensene for store foretak

EU-kommisjonen foreslår å øke grensene for å være i kategorien "store foretak" i regnskapsdirektivet. Svak kronekurs gjør at utslagene blir ekstra store i Norge. Dette påvirker hvor mange som får plikt til å utarbeide bærekraftsrapportering.

Digital utveksling av kontrollopplysninger

Finansdepartementet foreslår at skattemyndighetene skal kunne innhente kontrollopplysninger fra banker og andre finansforetak gjennom en automatisert oppslagstjeneste.

Behold tittelen som statsautorisert revisor

Etter at du har fått godkjenning som statsautorisert revisor, må du oppfylle lovkravene til skikkethet og etterutdanning til enhver tid for å beholde godkjenningen. Overgangsordningen som gjør det mulig å kalle seg statsautorisert revisor uten å oppfylle kravet til 120 timer etterutdanning utløper 31. desember 2023.

Grensene for små foretak i regnskapsloven vil trolig øke

EU-kommisjonen foreslår å øke grensene for små foretak i regnskapsdirektivet med 25 prosent. Tilsvarende økning foreslås for de andre størrelseskategoriene. På grunn av svak kronekurs, vil grensene for Norges del måtte økes med over 60 prosent.

Euronext Growth og små foretak

Oslo Børs har besluttet å endre retningslinjene for Euronext Growth Oslo, slik at regnskapsreglene for små foretak ikke kan benyttes i forbindelse med søknad om opptak til handel og løpende rapportering.

Bærekraftsrapportering: Revisorforeningen støtter nye lovkrav

EU-direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) innfører krav for store og noterte foretak om eksternt bekreftet bærekraftsrapportering etter europeiske rapporteringsstandarder. Nå skal direktivet gjennomføres i norsk rett. Revisorforeningen er postiv til forslaget i vårt høringssvar.