Revisjon er kjernen i vår virksomhet. Med revisjon menes en gjennomgang og kontroll av årsregnskap og annen økonomisk rapportering, for å sikre at det gir et rettvisende bilde av de underliggende realiteter, og er utført i henhold til gjeldende lover og god revisjonsskikk. Våre primære dekningsområder er Oslo, Viken og Finnmark, men vi utfører revisjonstjenester for små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Revisjon skaper tillit og trygghet

Revisjon er en uavhengig tjeneste som bidrar til tillit mellom ulike aktører i markedet. Gjennom revisjonen skapes en garanti for at den finansielle informasjonen en virksomhet oppgir, er korrekt. Revisjon hjelper også virksomheter til å ha bedre kontroll over eget selskap og økonomi.

Hos oss finner du 15 kompetente revisorer

Revisor skal være uavhengig og kan derfor ikke ha noen forbindelse til virksomheten utover å være regnskapskontrollør. Hos oss jobber 15 revisorer, de fleste med autorisasjon som statsautorisert eller registrert revisor. Vi innehar dermed høy kompetanse og erfaring innenfor revisjon, regnskap, skatt og mva.

En oversikt over ansatte i Stiansen & Co AS finner du her.

Hvorfor velge Stiansen & Co AS som din revisor?

Vi i Stiansen & Co AS utfører revisjon i henhold til god revisjonsskikk og internasjonale standarder, og har lang erfaring på tvers av bransjer. Dermed vil vi være i stand til å sette oss inn i din virksomhet, og levere effektiv revisjon av høy kvalitet.

Utover revisjonstjenester tilbyr vi også tjenester innen områdene regnskap, skatt og annen økonomisk rådgivning.

Trenger din bedrift bistand med revisjon? Ta kontakt her.