Årsregnskapet og skattemeldingen viser hvordan virksomhetens midler har blitt anvendt gjennom året som var. Vi utarbeider årsregnskap og skattemelding for virksomheter over hele landet med hovedvekt på Oslo, Viken og Finnmark.

Vi hjelper deg med årsoppgjøret

Alle virksomheter som omfattes av regnskapsloven er forpliktet til å utarbeide årsregnskap. Da årsregnskapet er offentlig informasjon som redegjør for den økonomiske situasjonen til virksomheten, er det viktig at utarbeidelsen gjøres nøye og grundig. Våre revisorer er autoriserte og innehar kompetansen som kreves for å kvalitetssikre din virksomhets årsoppgjør.

Effektiv utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding

Endelig årsregnskap og skattemelding for et selskap utarbeides basert på ferdig bokførte, avstemte og reviderte tall. Dette er ikke en del av revisjonen. Et selskap kan i prinsippet utføre denne oppgaven selv, eller den kan settes bort til en regnskapsfører.

Etter vår erfaring er det ofte mest effektivt at revisor står for utarbeidelsen av årsoppgjøret, fremfor å gjennomgå og korrigere et allerede utarbeidet årsregnskap. Det bryter heller ikke med uavhengighetsreglene at revisor utfører denne oppgaven.

Les mer om våre revisjonstjenester her.

Hvorfor skal vi utarbeide ditt årsregnskap og skattemelding?

Revisor er som oftest den med best kompetanse på dette feltet, da en typisk revisor gjennomfører langt flere og mer varierte årsoppgjør pr år enn den typiske regnskapsfører. Revisorene i Stiansen & Co AS utarbeider årsoppgjøret for anslagsvis 80% av våre revisjonskunder. Dermed har vi bred erfaring og kompetansen som skal til for smidig utarbeidelse av din virksomhets årsoppgjør.

Ønsker du hjelp med din virksomhets årsregnskap og skattemelding? Kontakt oss gjerne i dag!