Internasjonalt samarbeid

Åpner ekstern link til AGN

Stiansen & Co AS er medlem i AGN International. AGN er en verdensomspennende sammenslutning av separate og uavhengige selskaper som leverer revisjon-, regnskaps-, skatte- og rådgivningstjenester over hele verden. AGN består av omtrent 180 medlemsbedrifter som opererer i 405 kontorer over hele verden, noe som gir våre kunder tilgang til personlig engasjerte revisorer, regnskapsførere og eksperter i 84 land.

Alle samarbeidselskaper innen AGN er uavhengige uavhengige medlemmer, dvs. det er ingen eierinteresser mellom dem. Gjennom AGN kan vi tilby våre kunder et høyt servicenivå over hele verden innen revisjon, skatt, regnskap osv.

Link til AGNs hjemmeside finnes her, www.agn.org

Kontakt oss gjerne om du ønsker mer informasjon, Kontakt oss

 

 

 

Disclaimer: AGN International Ltd (and its regional affiliates; together “AGN”) is a not-for-profit worldwide membership association of separate and independent accounting and advisory businesses. AGN does not provide services to the clients of its members, which are provided by Members alone. AGN and its Members are not in partnership together, they are neither agents of nor obligate one another, and they are not responsible or liable for each other’s services, actions or inactions.