Inngående kjennskap til ditt foretaks virksomhet kombinert med høy kompetanse opparbeidet gjennom en høy økonomisk utdannelse, bred praktisk erfaring og løpende etterutdanning gir oss et unikt utgangspunkt til å bli din nærmeste rådgiver innenfor regnskap, skatt og økonomisk styring av virksomheten. Vi bistår ofte i tilknytning til oppkjøp, generasjonsskifter, fusjon, fisjon mv.