Stiansen & Co AS har lang erfaring med komplekse økonomiske problemstillinger innen de fleste bransjer. Vårt primære dekningsområde er Oslo, Viken og Finnmark, men vi gir økonomisk rådgivning til virksomheter over hele landet.

Økonomisk rådgivning til din virksomhet

Som din økonomiske rådgiver vil vi bistå deg i alt fra enkle spørsmål til mer komplekse problemstillinger. Vi vil sette oss grundig inn i ditt foretaks virksomhet, og gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg til å ta riktige og langsiktige valg for øke fremtidig lønnsomhet. Sammen med deg kommer vi frem til hvordan vi best kan nå din virksomhets mål.

Vi bistår våre kunder ved spørsmål om skatt, regnskap og økonomisk styring av virksomheten, ofte i forbindelse med oppkjøp, generasjonsskifter, fusjon, fisjon mv.

Bredt tjenestespekter

Vi i Stiansen & Co AS har bred kompetanse og tilbyr en rekke ulike tjenester innen økonomi og revisjon. I tillegg til ulike revisjonstjenester bistår vi virksomheter som står overfor ulike endringssituasjoner, og vi gir råd angående skatter og avgifter. Vi kan også bistå med selskapsgjennomgang ved planlagte oppkjøp, og med verdivurderinger i forbindelse med eierskifter. Vårt brede tjenestespekter gjør oss i stand til å bistå din virksomhet i alle typer økonomiske problemstillinger.

Du finner mer informasjon om tjenestene vi tilbyr her.

Hvorfor skal du velge oss som din rådgiver?

Våre revisorer har høy utdannelse, bred praktisk erfaring og relevant etterutdanning. Dette gir oss et unikt utgangspunkt til å bli din nærmeste økonomiske rådgiver. Vi ønsker å være en stabil og trygg støttespiller når vanskelige valg skal treffes.

Trenger din virksomhet bistand i økonomiske problemstillinger? Kontakt oss gjerne via telefon eller e-post.