Ved fusjoner, oppkjøp og andre overtakelser bistår vi kjøper med en regnskapsmessig gjennomgang av virksomheten som skal overtas for å sikre at det ikke kommer negative overraskelser etter overtakelsen.