Vi bistår våre kunder med spørsmål innenfor skatt og merverdiavgift. Det er rådgivning både forebyggende og i planleggingen av transaksjoner for å bidra til at virksomheten og enkelttransaksjoner innrettes mest mulig hensiktsmessig innenfor de rammer regelverket gir. Og i ettertid dersom det har oppstått uenighet mellom virksomheten og skatte- og avgiftsmyndighetene.