Stiansen & Co AS tilbyr bistand i problemstillinger som omhandler skatt og merverdiavgift. Våre kunder er i hovedsak små og mellomstore virksomheter i Oslo, Viken og Finnmark, men vi tar oppdrag over hele landet.

Komplekst lovverk

Våre revisorer har lang erfaring med å bistå virksomheter i ulike spørsmål om skatter og avgifter. Stadig mer komplekse lovendringer gjør det utfordrende for virksomheter å forholde seg til skatt- og avgiftslovgivningen. Feil håndtering av skatt og merverdiavgift, kan ende med å påføre din virksomhet store, unødvendige kostnader. Våre revisorer hjelper deg med fornuftig skattemessig planlegging. Dermed sørger vi for at virksomheten holder seg innenfor gjeldende lovverk uten å pådra seg større kostnader enn nødvendig..

Når er det aktuelt med skatt- og avgiftsmessig bistand?

Vi gir forebyggende rådgivning under planleggingen av transaksjoner. Dette er for å sikre at både hele virksomheter og enkelttransaksjoner holdes innenfor de rammer som regelverket har satt, slik at det ikke oppstår unødvendige problemer i etterkant.

Har det oppstått uenighet som følge av en transaksjon, for eksempel mellom virksomheten og skatte- og avgiftsmyndighetene, kan vi bistå med rådgivning under oppklaringen av situasjonen.

Kontakt oss

Har du spørsmål om skatter og avgifter knyttet til din virksomhet? Våre revisorer har erfaring innen de fleste bransjer, og innehar den kompetansen som skal til for å kunne gi kvalifiserte råd både ved kortere spørsmål og i mer komplekse situasjoner.

Kontakt oss gjerne i dag!