Vi bistår med alle sider av selskapsstiftelser, fusjoner, fisjoner, kapitalendringer, vedtektsendringer og avvikling. Vi bistår selvsagt med de rene revisorerklæringer lovgivningen krever i forbindelse med slike transaksjoner, men bistår gjerne også med bistand til å planlegge og gjennomføre transaksjonen, og utarbeide alle nødvendige formalia.