Stiansen & Co AS har lang erfaring med håndtering av et bredt spekter av selskapsrettslige problemstillinger. Vi tilbyr selskapsrettslig bistand til virksomheter i over hele landet, med hovedvekt på Oslo, Akershus og i Drammensområdet.

Vi bistår virksomheter i endringssituasjoner

De fleste virksomheter vil på et tidspunkt gå igjennom omstruktureringer eller selskapsmessige endringer. Fornuftig planlegging og håndtering av disse endringene vil være lønnsomt for virksomheten. Våre revisorer har høy faglig kompetanse kombinert med direkte erfaring med de fleste bransjer, og vet hvilke vurderinger som bør gjøres før eventuelle endringer iverksettes.

Med den rette rådgivningen bistår vi din virksomhet, slik at den holder seg innenfor lovverket og blir best mulig rustet til å velge en hensiktsmessig selskapsstruktur.

Høy kompetanse på en rekke områder

Noen av områdene der vi tilbyr selskapsrettslig bistand er:

  • Selskapsstiftelser
  • Fusjoner
  • Fisjoner
  • Kapitalendringer
  • Vedtektsendringer
  • Avvikling

Vi ønsker å kunne bistå våre kunder gjennom hele prosessen. Derfor står vi selvfølgelig for de nødvendige revisorerklæringer som transaksjonen krever, men bistår også gjerne i planleggingen og gjennomføringen av transaksjonen, samt utarbeidelsen av nødvendige formalia.

Kontakt oss

Står din virksomhet overfor en endringssituasjon? Våre kompetente revisorer bistår deg gjerne i både små og store problemstillinger. Vår kontaktinformasjon finner du her.