Tenker du på salg av hele eller deler av din virksomhet? Trenger du å fastsette verdier i forbindelse med generasjonsskifte, fusjon, fisjon eller andre formål? Vi bidrar gjerne med beregninger og vurderinger, og bistår virksomheter over hele landet.

Hvorfor verdivurdering?

En verdivurdering foretas vanligvis for å fastsette en antatt omsetningsverdi på en virksomhet eller aksjer. Dette er som regel nødvendig når din virksomhet går igjennom en form for eierskifte eller dersom bedriften ønsker å ta opp et lån. En verdivurdering kan gjennomføres ved hjelp av en rekke ulike metoder. Vi hjelper deg med å finne ut hvilken metode som er mest hensiktsmessig i din virksomhets situasjon.

Ulike aktører kan se ulike verdier i en virksomhet

Hvordan en virksomhet verdsettes avhenger av en rekke ulike faktorer. Kjøper kan ha ulike visjoner for fremtiden enn selger, eller de vurderer muligheter og risikoer ved kjøpet forskjellig. Derfor kan det være lurt at de ulike partene som tar del i en transaksjon, får utført sine individuelle verdivurderinger. Vurderingene som gjøres, legger grunnlag for gode salgsforhandlinger.

Hvorfor skal vi verdivurdere din virksomhet?

Oppgaven med å sette verdi på en virksomhet, er ofte kompleks og sammensatt. Derfor er det viktig å huske på at det ikke finnes noe fasitsvar, men at verdien som settes er noe to uavhengige parter blir enige om. Vi har kunder i de fleste bransjer, noe som gir oss de beste forutsetninger for å forstå din virksomhet og de markeder som er relevant for dets drift. I tillegg sitter vi på den faglige kompetansen som kreves for å vurdere all nødvendig finansiell informasjon.

Trenger din virksomhet å få utført en verdivurdering? Ta kontakt i dag!