Skattemeldingen for 2021

Det er tid for skattemeldingen og nedenfor får du noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2021.

 

Lønnstakere og pensjonister

Alle lønnstakere og pensjonister skal ha mottatt skattemeldingen fra skatteetaten senest 4. april. Dette gjelder også de som mottar skattemeldingen på papir. Skattemeldingen du får tilsendt er en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld som skatteetaten har opplysninger om. Det er viktig å sjekke skattemeldingen for å være sikker på at opplysningene er riktige slik at du ikke betaler for mye skatt.
Les mer

 

 

Vanlige feil

Det er en del feil som går igjen når skattytere skal levere skattemeldingen. Den viktigste er at mange ikke kontrollerer opplysningene som fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen, men tar disse for gitt.
Les mer

 

Personlig næringsdrivende

Har du enkeltpersonforetak må du levere skattemeldingen uansett, og den må leveres elektronisk. Fristen er 31. mai. Nytt i år er at de fleste enkeltpersonforetak skal levere en helt ny skattemelding – enten via regnskapssystemet eller i en egen portal på skatteetaten.no. Det er ikke lenger adgang til å benytte Næringsrapport skatt for næringsdrivende med enkle skatteforhold.
Les mer

 

Selskaper

Skattemelding for selskap skal leveres innen 31. mai. Denne fristen gjelder også selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS mv.) og deltakere i slike selskaper. Skattemeldingen med alle vedlegg skal levers elektronisk.
Les mer

 

Utsettelse for næringsdrivende og selskaper

Fristen for levere skattemelding for næringsdrivende og aksjeselskaper er 31. mai. Den samme fristen gjelder også for selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA og KS) og deltakere i slike selskaper.
Næringsdrivende og selskaper kan søke om 30 dagers utsettelse ved å benytte skjema RF-1114. Fristen for å søke utsettelse er 31. mai. Det gis da ny frist til 30. juni. Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover dette. Hvis skattemeldingen blir levert etter fristen, må du legge ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen.
Les mer

 

Skatteoppgjør

For lønnstakere og pensjonister sendes skatteoppgjøret ut fortløpende etter hvert som skattemeldingen er ferdig behandlet av Skatteetaten. Hvor lang tid dette tar, varierer. De første får skatteoppgjøret i begynnelsen av april. Hvis du ikke får skatteoppgjøret ditt innen 29. juni er neste mulighet tidligst 19. august. Deretter sendes skatteoppgjør ut frem til alle har fått i slutten av november.
Les mer

 

Feil i skatteoppgjøret

Som hovedregel kan man selv endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene, selv om leveringsfristen er passert. Fristen for å sende endringsmelding er tre år etter utløpet av fristen for å levere skattemelding. Det betyr at fristen for å sende endringsmelding for inntektsåret 2018 utløper hhv. 30. april 2022 (lønnstakere og pensjonister) eller 31. mai 2022 (næringsdrivende og selskaper). For inntektsåret 2021 utløper fristen på tilsvarende datoer i 2025.
Les mer

Sanksjoner – tvangsmulkt og tilleggsskatt
Hvis skattemeldingen ikke leveres innen fristen kan man bli ilagt en sanksjon i form av såkalt tvangsmulkt. Formålet med tvangsmulkten er å tvinge frem levering av pliktige oppgaver. Lønnsmottakere og pensjonister som kan levere den forhåndsutfylte skattemeldingen kan ikke få tvangsmulkt.
Les mer

 

 

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser 
Faglige nyheter fra Revisorforeningen 
Infoskriv 
Våre ansatte 

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.