Regjeringens opplegg for lønnsstøtte til koronarammede bedrifter

Regjeringen har presentert sitt opplegg for en ny lønnsstøtteordning som skal gi koronarammede bedrifter bedre mulighet til å beholde ansatte i jobb i stedet for å gå til permitteringer. Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da.
Les mer

Støttetiltak for næringslivet etter nye smitteverntiltak

Nye smitteverntiltak vil nok en gang ramme deler av næringslivet hardt. Regjeringen har varslet økonomiske støttetiltak for å avhjelpe situasjonen. Vi venter at dette vil komme på plass i januar. Her får du en oversikt over det vi vet per i dag.
https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/stottetiltak-for-naringslivet/

Oppdaterte støttetiltak for næringslivet

I den grad myndighetene kommer med flere tiltak spesielt rettet mot næringslivet vil informasjon om dette legges fortløpende ut på revisorforeningens status side:

https://www.revisorforeningen.no/fag/tiltak-fra-myndighetene-for-a-handtere-koronakrisens-konsekvenser-for-bedrifter-og-ansatte/

 

Endringene i skatt etter budsjettforliket

Etter budsjettforliket mellom AP/SP og SV innføres det et nytt trinn i trinnskatten på 17,4 % for inntekter over to millioner kroner og i formuesskatten på 1,1 % på formue over 20 millioner kroner.
Les mer

 

Skattesatser for 2022

Det er offentliggjort en oversikt over skattesatsene som vil gjelde for 2022 der det er tatt hensyn til budsjettforliket som ble inngått mellom regjeringspartiene og SV mandag 29. november.
Les mer

 

Forskuddssatsene for 2022

Satsene brukes på forskuddsstadiet ved beregningen av fritak fra å beregne skattetrekk og arbeidsgiveravgift på utgiftsgodtgjørelser og ved beregningen av forskuddstrekk på visse naturalytelser.

Det er fastsatt satser for følgende godtgjørelser og ytelser:

  • Godtgjørelse til kost og losji ved yrkes-/tjenestereiser eller arbeidsopphold med overnatting – innenlands og utenlands
  • Kost på yrkes-/tjenestereiser uten overnatting
  • Kilometergodtgjørelse utbetalt etter kilometersatser for bruk av privat bil mv.
  • Enkelte særregler ved fastsetting av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil
  • Fordel ved fri kost og losji når fordelen ikke er fastsatt etter tariff

Se også forskriften

 

Takseringsreglene for 2021

Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen for 2021.
Les mer

 

Forbered deg til årsoppgjøret!

For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I vedlagt link finner du noen nyttige tips til hvordan du forbereder deg til årsoppgjøret 2021, 24 tips til årsoppgjøret 2021

 

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser 
Faglige nyheter fra Revisorforeningen 
Infoskriv 
Våre ansatte 

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.

 

Infoskrivet er utarbeidet av revisorforeningen på vegne av sine medlemsbedrifter: