Nye regler for fastsetting av ligningsverdi på bolig
Bedre samsvar mellom omsetningsverdi og ligningsverdi på bolig. Det er målet når Skatteetaten, ved hjelp av informasjon fra boligeiere, skal regne ut ny ligningsverdi på alle landets boliger.

Innen 15. oktober må derfor alle boligeiere levere opplysninger om boligareal, byggeår og boligtype til Skatteetaten for å få regnet ut riktig ligningsverdi på sin bolig. De fleste boligeiere finner disse opplysningene i salgsoppgaver og takstdokumenter, mens noen må fram med målebåndet.

Alle boligeiendommer
De nye reglene gjelder for alle eiendommer som er regulert som boligeiendommer. Mens våningshus, boliger i utlandet og fritidsboliger ikke omfattes av de nye reglene. Disse beholder gammel metode for fastsetting av ligningsverdi.

Kun formueskatt
De nye reglene får bare betydning for formueskatten, ikke inntektskatten. Og den nye ligningsverdien på boligen får kun konsekvenser for skatteberegningen dersom den samlede ligningsformuen er større enn bunnfradraget på 700 000 kroner (1,4 millioner kroner for ektepar).

Beregning av ligningsverdi
Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes årlig av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen gir uttrykk for en anslått markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistret) vil utgjøre 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) vil utgjøre 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.

Ligningsverdi ved skjønn
Hvis boligeier ikke har levert opplysningene innen 15. oktober vil de ikke komme med på skattekortet for 2011. Dersom opplysningene heller ikke er levert til Skatteetaten innen fristen for selvangivelsen, risikerer boligeier å få fastsatt ligningsverdi ved skjønn. Eventuell tilleggsskatt kan også tilkomme.August 20

Kortfakta om boligverdi:
For at Skatteetaten skal beregne ny ligningsverdi på boligen din må du rapportere inn:

  1. Boligareal: P-ROM/BOA dvs. oppholdsrom i boligen
  2. Boligtype: enebolig, småhus eller leilighet
  3. Byggeår: opprinnelig ferdigstillelse.

Fradragsrett for vin
Nå kan virksomheten få skattefradrag når samarbeidspartnere vartes opp med vin. I 36 år har øl blitt favorisert i skattereglene, men nå blir det fradragsrett for måltidet selv om vin serveres.

Når man gir bevertning til forretningsforbindelser, har man hittil bare fått skattefradrag for mat og drikke hvis drikken var alkoholfri eller øl.

Endringen berører alle som driver med kundepleie. Skattefritaket vil fortsatt bare gjelde opp til en grense på 360 kroner per person.

Kontakt oss >>