Ukategorisert

Ledig stilling

Ledig stilling

Er du vår nye kollega? Pga økt oppdragsmengde søker vårt regnskapskontor Stico Consult AS etter en erfaren regnskapsmedarbeider eller statsautorisert regnskapsfører

Info desember 2013

Statsbudsjettet 2014 Inntektsskatt Satser Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 28 til 27 prosent både for personer og selskaper. På

Info november 2013

Ny regler fra 1.1.14 for Serveringsteder, frisører, skjønnhets-pleiere, bilverksteder og bilpleie Personallister, endringer i Bokføringsloven § 3a Serveringsteder, frisører, skjønnhetspleiere,

Info september 2013

Ny bokføringsstandard om dokumentasjon av balansen Bokføringsloven krever at det skal foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er

Info oktober 2012

STATSBUDSJETTET 2013 Skatt: Det foreslås bare mindre endringer på skatteområdet i Statsbudsjettet for 2013. Satsstrukturen i lønnsbeskatningen og skattesatsen på

Info desember 2011

ENDRINGER FRA 2012 Avskjæring av fradragsrett for tap på fordring mellom nærstående selskaper Med virkning fra 06/11/11 gis det ikke

Info februar 2011

Revisjonsplikt Forslag til endring i lovreglene om revisjonsplikt for små foretak Lovendringen vil tidligst ha effekt fra regnskapsåret 2011. Dette

Info desember 2010

Tiltak for å redusere bruken av kontante betalingsmidler I følge lovendringene som er vedtatt å gjelde fra 1. januar 2011,

Info september 2010

Nye regler for fastsetting av ligningsverdi på bolig Bedre samsvar mellom omsetningsverdi og ligningsverdi på bolig. Det er målet når

Info april 2010

Krav til salgsdokument Etter bokføringsforskriften § 5-1-1 skal «partene» angis i salgsdokumentet. Salgsdokumentet må inneholde selgers foretaksnavn slik dette er