Forfatterarkiv: idium

Info februar 2011

Revisjonsplikt Forslag til endring i lovreglene om revisjonsplikt for små foretak Lovendringen vil tidligst ha effekt fra regnskapsåret 2011. Dette

Info desember 2010

Tiltak for å redusere bruken av kontante betalingsmidler I følge lovendringene som er vedtatt å gjelde fra 1. januar 2011,

Info september 2010

Nye regler for fastsetting av ligningsverdi på bolig Bedre samsvar mellom omsetningsverdi og ligningsverdi på bolig. Det er målet når

Info april 2010

Krav til salgsdokument Etter bokføringsforskriften § 5-1-1 skal «partene» angis i salgsdokumentet. Salgsdokumentet må inneholde selgers foretaksnavn slik dette er

Info januar 2010

Formuesverdsettelse av utleid næringseiendom – kalkulasjonsfaktor for 2009 Kalkulasjonsfaktoren til bruk ved formuesverdsettelse av utleid næringseiendom etter Finansdepartementets skatteforskrift §